ม.รังสิตจัดโครงการ แข่งROVชิงทุนกว่า2ล้าน

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” ชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี 5G และบริษัท การีน่า ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 64 ทีม จับสลากแบ่งสายแข่งขันแบบออนไลน์ ให้เหลือ 32 ทีม เพื่อแข่งรอบไฟนอลวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทซึ่งการจัดการแข่งขันในรอบไฟนอลได้รับความร่วมมือจากคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มาให้การดูแลนักกีฬาที่นั่งแข่งขันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2547 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย โดยเน้นให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักพัฒนาเกมป้อนตลาดเกมไปแล้วกว่า 12 รุ่น เพื่อตอบโจทย์วงการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมและอีสปอร์ตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยและอีสปอร์ตโลก