ยอดผู้ชมอีสปอร์ตในยุโรป เพิ่มขึ้นถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงโควิด-19

ในปีที่ผ่านมาความนิยมของ อีสปอร์ต ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึง ยุโรป ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของตลาดอีสปอร์ต ตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยจากการนำเสนอของ SafeBettingSites.com พบว่า จำนวนผู้ชมอีสปอร์ต ในยุโรปมีจำนวนมากถึง 92 ล้านคนในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 16% ภายในระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากก่อนหน้านี้ในปี 2018 มีผู้รับชมอีสปอร์ต 79 ล้านคน และปี 2019 มีผู้รับชมอีสปอร์ตทั้งหมด 86 ล้านคน และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ผู้คนหันมาสนใจรับชมเกมเพื่อความบันเทิงเป็นอันดับ 1 สถิติชี้ให้เห็นว่าผู้ชมอีสปอร์ต ในยุโรป เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 7.4% ในปี 2020 เมื่อเทียบรายปี

จากการสำรวจข้อมูลของ Newzoo (บริษัทผู้นำในด้านของการสำรวจตลาดเกม อีสปอร์ต) พบว่าผู้ที่นิยมดูกีฬาอีสปอร์ต จะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี ซึ่งมีมากถึง 36% รองลงมาคือผู้ที่มีอายุ 25-31 ปี คิดเป็น 35% และมีเพียง 33% ที่เป็นผู้ชมที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี

การสำรวจยังเปิดเผยถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อการเติบโตของตลาดอีสปอร์ต ในยุโรป ผลสำรวจพบว่า 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาจะยังคงรับชมกีฬาอีสปอร์ตต่อไป แม้จะยกเลิกมาตรการการกักตัวแล้วก็ตาม

สำหรับประเทศที่มีสัดส่วนรับชมกีฬาอีสปอร์ตมากที่สุด คือ สเปน และ อังกฤษ มีผู้ที่ชมอีสปอร์ตสูงถึง 70% และ 66% ตามลำดับ ส่วน ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์ มีผู้ชมอีสปอร์ต 34% และ 25% หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อมูลของ Newzoo ยังบอกอีกว่ากว่า 58% ในยุโรปของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ต มักจะใช้จ่ายเงินไปกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต โดยประเทศที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าของอีสปอร์ต มากที่สุดคือ สเปน คิดเป็น 62% รองลงมาคือ ฝรั่งเศสและอิตาลี คิดเป็น 60% ตามด้วยอังกฤษ คิดเป็น 58%

จากสถิติระบุว่าเกือบ 50% ของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ต ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าภายในเกม โดยจ่ายเงินไปกับแบนเนอร์, สกินต่างๆ สูงถึง 45% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่ 27% ซื้อเกมของแบบพรีเมียม