หารือการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.ภูเก็ต

หารือการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.ภูเก็ต
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sport) ในจังหวัดภูเก็ต อาทิ รูปแบบการจัดงาน และสถานที่ในการจัดงาน โดยมี นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ จังหวัดนิยม ประธานชมรมอีสปอร์ตจังหวัดภูเก็ต และนายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต