โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งชมรมอีสปอร์ต

วงการอีสปอร์ตในบ้านเรายังไมห่ยุดพัฒนา เพราะตอนนี้ในต่างจังหวัดก็เริ่มมีการจัดตั้งชมรมอีสปอร์ตขึ้นมากันบ้างแล้ว เหมือนอย่างเช่นจังหวัดสกลนคร ที่เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีการประกาศให้เริ่มจัดตั้งชมรมอีสปอร์ตในโรงเรียน และวันนี้โณงเรียนที่เริ่มมีชมรมอีสปอร์ตขึ้นมา ก็คือโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ที่คาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนแรกของสกลนคร ที่มีชมรมอีสปอร์ต ผอ.ณรงค์ชัย มลาวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ไฟเขียวโครงการนี้อย่างเต็มที่ เพราะเน้นความสำคัญและให้การสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนร้ เนื่องจากได้เห็นถึงการอบรมของครูในโรงเรียนมาแล้ว เลยให้ทดลองจัดตั้งชมรมในโรงเรียนดู

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับอีสปอร์ตอย่างจริงจังมาสักพักใหญ่ ๆ แล้ว เช่นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็มีการจัดการแข่งขันเกม ROV ในชื่อ เล่นให้เด็กมันส์ดู ที่เปิดรับเฉพาะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจเกม และอีสปอร์ตมากขึ้น งานนี้ก็รอดูในอนาคตกันได้ ไม่แน่โปรเพลเยอร์เก่ง ๆ หรือทีมเก่ง ๆ ในอนาคต อาจจะมีทีมจากจังหวัดสกลนครมาให้เห็นกันบ้างแน่นอน