U2T – อว.จัดแข่งขัน U2T Esports Tourtnament ชิงรางวัล 2 แสน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.นายเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ ประธานคณะทำงานด้านการจัดการสื่อสารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร(อว.) เปิดเผยว่า ในวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกีฬา “E-sports” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเพศไหน วัยไหน เนื่องจากการเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปทั้งเกม PC หรือ Mobile Game ซึ่งเข้ามาทำให้ผู้เล่นมีเป้าหมายในการเล่นเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้เล่นนั้น เล่นเพียงเพื่อจะเอาชนะเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการดูองค์ประกอบของเกมที่เล่น เพื่อคิด และวางแผนในการเล่นแต่ละเกม รวมไปถึงการสร้างเนื้อหา (Content) จากเกมที่กำลังเล่นอยู่ทั้งในด้านของการนำเสนอเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดสด (Livestreaming) “การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตนั้นจะช่วยส่งเสริมกลุ่ม Community U2T ในด้านของการมุ่งพัฒนาเยาวชนไทย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมตอบรับต่อการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สู่ความก้าวหน้าของบุคลากรในประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการ Upskill ด้วยการเพิ่มพูนความรู้จากที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้ยิ่งขึ้น รวมทั้งการ Newskill ที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ก่อให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้เยาวชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ” นายเอกณัฐ กล่าว