SKY-TKC ขานรับอีสปอร์ต หนุนสู่อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ปัจจุบัน “อีสปอร์ต” คือกีฬาอาชีพของไทยที่มีแนวโน้มสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มาก จากการคาดการณ์ของ Newzoo บริษัทชั้นนำที่วิเคราะห์ตลาดเกมทั่วโลก พบว่า ปี 2564 อุตสาหกรรม อีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีมูลค่ากว่า 39 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 1,300 ล้านบาท และมีแนวโน้มขึ้นไปถึงราว 72 ล้านเหรียญ หรือราว 2,400 ล้านบาทในปี 2567 ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้กีฬาอีสปอร์ตในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น และการที่ภาคเอกชนหลายแห่งเข้ามาสนับสนุนก็ส่งผลให้อีสปอร์ตโตเร็วขึ้น เกิดอาชีพใหม่ๆ และเกิดการจ้างงานตามมา

นายขยล ยังกล่าวถึงการที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ให้ อีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการว่า เป็นโอกาสดีที่สังคมจะสร้างมาตรฐานเรื่องรายได้สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตให้ชัดเจนขึ้น และยังเป็นโอกาสที่จะเกิดอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปูทางให้อีสปอร์ตสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ในอนาคต “เมื่ออีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ นอกจากธุรกิจต่างๆ ที่จะโตตามแล้ว ด้านการตลาดก็จะโตตามไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีเกมที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต แบรนด์สินค้าต่างๆ ก็จะนำตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้น เท่ากับสนับสนุนให้อีสปอร์ตเติบโตอีกทางด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด SKY กล่าว ผู้บริหาร SKY ยังเผยด้วยว่า เพื่อตอบรับกระแสอีสปอร์ตบูม บริษัทได้เห็นถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่ในองค์กร ซึ่งมักใช้เวลาเล่นเกมในเวลาว่างหรือหลังเลิกงาน จึงใช้โอกาสนี้สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการจัดแข่งขันอีสปอร์ตระหว่างพนักงานขึ้น จากนั้นได้ขยายไปสู่ความร่วมมือกับบริษัทอื่น คือ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ด้าน นายปิยะ จิราภาพงศา รองกรรมการผู้จัดการ TKC กล่าวว่า 1-2 ปีมานี้ คนไทยได้แชมป์การแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง จึงเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่ง เพราะตลาดอีสปอร์ตเติบโตทุกปี อีกประการคือไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หากร่วมกันส่งเสริมอีสปอร์ตในไทยให้มากขึ้น ก็จะเป็นโอกาสหรือช่องทางที่หากโควิด-19 คลี่คลายแล้ว บริษัทเกมใหญ่ๆ อาจมาลงทุนจัดงานอีสปอร์ตระดับโลกในไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว และอาจไปได้ถึงการเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกด้วย เนื่องจากมีทำเลและปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสม“อีสปอร์ตในไทยช่วง 5 ปีมานี้เติบโตค่อนข้างเยอะ ยิ่งมีการส่งเสริมให้เป็นกีฬาอาชีพ ก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านนี้ได้ยึดเป็นอาชีพ และยังเป็นน่านน้ำใหม่ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เป็นต้น เพราะมีการใช้งานมากขึ้น ระบบคลาวด์ ระบบไร้สาย ระบบโครงข่ายต่างๆ ก็ต้องโตตามไปด้วย” รองกรรมการผู้จัดการ TKC กล่าว