ธรรมศาสตร์ ผนึก จุฬาฯ จัดใหญ่ Foot Run ชิงชัย 3 รุ่น ร่วมบริจาค รพ.-สาธารณสุข

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าว Foot Run TU-CU Press Release ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นำโดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันอีสปอร์ต, อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยอำนวยการฯ ด้านสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ผศ.พญ.กริชาไม้เรียง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยเซเลบริตี้ร่วมแถลงคับคั่ง นายชาญศิลป์ เปิดเผยว่า งาน Foot Run TU-CU Press Release จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ Virtual Run สานสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ Foot Run TU-CU โดยสองสถาบัน มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่มั่งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอยู่เสมอ ในโอกาสนี้จึงเป็นอีกครั้งที่ทั้ง 2 สถาบันจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง กิจกรรม Foot Run TU-CU ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “Run a mile, share a smile” “ให้ทุกก้าวของคุณ ปันรอยยิ้มไปด้วยกัน” โดยกำหนดจำนวนระยะทางวิ่งที่ได้ทุก 1 กิโลเมตร จะบริจาค 1 บาท สำหรับรายได้ส่วนที่เหลือ จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา กีฬา และอื่นๆ ต่อไป นายวัฒน์ชัย กล่าวว่า กิจกรรม Foot Run TU-CU ถือเป็นกิจกรรมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีโดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ VIRTUAL RUN ที่ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะอยู่ที่ใดก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยใช้นาฬิกาอัจฉริยะ หรือสมาร์ทโฟนในการบันทึกผลการเดินหรือวิ่ง และเก็บเป็นหลักฐานไว้เพื่อส่งผลการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกระยะทาง
การรับสมัครครั้งนี้รับรวมทั้งหมด 20,000 คน หลังจากเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีนิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทั้ง 2 สถาบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,000 คน และจะเปิดรับจนกว่าจะครบจำนวน โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการสะสมระยะทางและส่งผล ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2565 โดยเปิดรับสมัครใน 3 ประเภท ได้แก่1.ประเภทนิสิต/นักศึกษา ไม่จำกัดรุ่นอายุ ค่าสมัคร 390 บาท 2.ประเภทศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร 490 บาท และ 3.ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท ซึ่งจะแบ่งประเภทการสมัครออกเป็น 5 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี , รุ่นอายุ 30-39 ปี , รุ่นอายุ 40-49 ปี , รุ่นอายุ50-59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว สีตามสถาบันที่ตนเองเลือกเหรียญที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของทั้งสองสถาบันอยู่ในเหรียญเดียว และ E-BIB ที่เป็นเลขประจำตัวของตัวเอง ไว้ใช้ในการบันทึกระยะทาง โดยเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลการร่วมกิจกรรมทุกครั้ง จะได้รับE-Cer แสดงระยะทางรวมที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนการสมัครประเภท VIP นอกจากจะได้รับเสื้อของทั้งสองสถาบันแล้ว จะได้รับของที่ระลึกพิเศษ คือ กระบอกน้ำรักสุขภาพ และถุงผ้ากันน้ำรักษ์โลกอีกด้วย