‘เอเซอร์’ ปักธงกลยุทธ์ Lifestyle Brands

‘เอเซอร์’ ต่อยอดกลยุทธ์ Lifestyle Brands เดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ลูกค้าคอนซูเมอร์-คอมเมอร์เชียล ประเมินใช้จ่ายไอทีในไทยยังคงเติบโต ปีนี้ธุรกิจทิศทางแนวโน้มเติบโตได้แข็งแกร่ง นายอลัน เจียง กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจเอเซอร์ปีนี้ มุ่งต่อยอดกลยุทธ์ Lifestyle Brands ภายใต้ธีม Live, Work, Learn, Play เน้นความสำคัญด้านความยั่งยืนให้กับธุรกิจ อีโคซิสเต็มส์พาร์ทเนอร์และสิ่งแวดล้อม ด้วยโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้คนและธุรกิจ โดยเชื่อว่า การใช้จ่ายไอทีในประเทศไทยปีนี้จะเติบโตสอดคล้องไปตามกระแสนิวนอร์มอลไลฟ์สไตล์ โดยโอกาสกาสเติบโตจะมีทั้งในกลุ่มคอนซูเมอร์และคอมเมอร์เชียล “ผมยังเชื่อว่าภาพรวมการใช้จ่ายไอทีในไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รับอานิสงส์เรียนออนไลน์ เวิร์คฟรอมโฮม ครึ่งปีหลังสถานการณ์โดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นและจะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดคอมเมอร์เชียล” เขากล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตการทำงาน การเรียนรู้ ไปเป็น Contactless, Hybrid Working, Remote Access ไปจนถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual life activity)

ปักธง Green IT
พันธกิจที่นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการเป็น Lifestyles Brands คือ Green IT นำเสนอผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล และสร้างอีโคซิสเต็มส์ พร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของ
เอเซอร์รวมถึงพาร์ทเนอร์อีโคซิสเต็มส์และความยั่งยืน โดยกลยุทธ์ Dual Transformation จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจคู่ขนาน วันนี้เอเซอร์เป็นมากกว่าคอมพิวเตอร์ วางจำแหน่งเป็น Lifestyle Brand ที่ขับเคลื่อนด้วยไอที โซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง Live, Work, Learn, Play ให้กับกลุ่มองค์กรธรุกิจและคอนซูเมอร์ เอเซอร์เชื่อว่าด้วยกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์ ความต้องการคอนซูมเมอร์ รวมถึงคอมเมอร์เชียล จะทำให้ปีนี้เอเซอร์เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นใจว่าสถานการณ์ชิปขาดตลาดจะไม่ส่งผลกระทบกับรายได้ นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เอเซอร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเอเซอร์ได้ทำการศึกษา ติดตามพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์จากผู้ใช้งานและกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันมีการเพิ่มและขยายความชำนาญในนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ มากไปกว่านั้นคือการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจที่ครอบคลุมไปถึงพาร์ทเนอร์ อีโคซิสเต็มส์พาร์ทเนอร์ รวมถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ขณะที่ มุมของธุรกิจเราพัฒนานวัตกรรมทางด้านเอไอ มุ่งเจาะอุตสาหกรรมเกม อีสปอร์ต พร้อมไปกับให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม

ตอบโจทย์ ‘คอนซูเมอร์-คอมเมอร์เชียล’
นางสาวณัฐวรรณ ตะเภาน้อย ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์และคอมเมอร์เชียล เอเซอร์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์และคอมเมอร์เชียลของเอเซอร์จะนำเสนอโซลูชั่นและแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและองค์กรที่ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญและเป็นหัวใจของธุรกิจ โดยการแบ่งเป็น 2 เทรนด์หลักได้แก่ The Power of Data และ Digital Lifestyle โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 อุตสาหกรรมได้แก่ภาคการศึกษา เฮลท์แคร์ และอุตสาหกรรมการผลิต มีการผสานเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์การใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง Mixed Reality Ecosystem : ระบบนิเวศดิจิทัลที่ผสานเวิร์คสเตชันประสิทธิภาพสูง กับซอฟต์แวร์ เพื่อการพัฒนา AR/VR ในภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล, Digital Lifestyle การดำเนินธุรกิจที่ผสานและประยุกต์ใช้ IoT เพื่อสร้างและตอบโจทย์ประสบการณ์ดิจิทัล นายสุพงศ์ ตั้งตรงเบญจศีล รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก เอเซอร์ กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ เน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิต