เครื่องเปิด,บีบ

เครื่องเปิดการเคลื่อนไหวที่บ้าบิ่นนี้มักกระทำโดยผู้ที่ป […]

การขโมยยก,การเช็คอิน

การขโมยยก หากคุณเป็นคนสุดท้ายที่ลงมือทำและผู้เล่นทุกคนไ […]

การฟลัชหรือการวาดเส้นตรง

การฟลัชหรือการวาดเส้นตรง คุณต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราเดิมพ […]