อว.ข้ามชอตดัน”อีสปอร์ต”สร้าง 4 อาชีพช่วยนศ.ทั่วปท

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะโฆษก อว. กล่าวถึงการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีสปอร์ตว่า อว.มีบทบาทสำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างคน โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งตลาดอีสปอร์ตก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของ อว. เพราะประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 3 ของอาเซียนที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำเรื่องของอีสปอร์ต ซึ่งวงการนี้มีแนวโน้มเติบโตสดใสอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ที่สำคัญสามารถดึงดูดให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก เพราะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังเป็นตัวอย่างหนึ่งของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เป็นดูรูปธรรมที่สุด

เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว อว.ร่วมมือกับบริษัท อินโฟเฟด จำกัด ภายใต้โครงการ UEC University eSports Championship และ eArena Academy  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความก้าวหน้าของบุคลากรในประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพราะโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยี แม้ว่าวงการกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาน้องใหม่เกิดขึ้นมาได้ไม่นาน แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้คนทั่วโลกสามารถเล่นกีฬานี้ด้วยกันได้แบบไร้พรมแดน ส่งผลรับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ

“กระทรวง อว.ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่โลกอาชีพที่เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตเพื่อสร้างงานให้กับเยาวชน ใน 4 อาชีพ ได้แก่ 1.นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ หรือ E-sports Pro-Player 2.อาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content Creator 3.อาชีพ Production และ Organizer และ 4.อาชีพ Programmer” โฆษก อว.กล่าวและว่า ขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยเอกชนเริ่มมีการนำอีสปอร์ตผนวกในวิชาเรียนแล้ว ขณะที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธ.ค. 2564 ก็จะมีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรวมอยู่ด้วย คาดว่าอนาคต หลักสูตรอีสปอร์ตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ และจะเกิดเป็นธุรกิจ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม